by Maciej Splisgart

Regulamin

Regulamin serwisu i polityka prywatności

 

Regulamin Luboni.pl
Aktualizacja : 25.05.2018

§1 – Postanowienia ogólne

1. Redakcja luboni.pl – jest to zespół osób wybranych przez właściciela portalu, zarządzających serwisem luboni.pl, którego właścicielem jest Maciej Splisgart, ul. Gen. Sikorskiego 9/3 , 62-030 Luboń.
2. Portal Luboni.pl nie odpowiada za treści wystawiane i publikowane przez Użytkownika na stronie.
3. W przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanego zdjęcia, tekstu, treści lub wizerunku osób trzecich, Użytkownik zobowiązuje się złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.
4. Użytkownik wyraża zgodę na przejęcie wszelkich zobowiązań prawnych oraz kosztów sądowych i procesowych w wypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wobec Administratora wynikającymi z czynności dokonanych przez Użytkownika w ramach serwisu luboni.pl i jego działów/części składowych.
5. Redakcja rości sobie prawo do dowolnej zmiany materiałów publikowanych przez użytkowników na Portalu luboni.pl, łącznie z ich usunięciem.
6. Redakcja Luboni.pl może odmówić Użytkownikowi założenia konta lub je zablokować bez podawania przyczyny.
7. Portal luboni.pl zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu.

§2 – Korzystanie z serwisu Luboni.pl

1. Dodawanie artykułów serwisie :
1.1. Każdy Użytkownik po zalogowaniu może zamieścić swój artykuł, relację lub zapowiedź wydarzenia uzupełniony zdjęciami lub materiałem audiowizualnym
1.2. Dodając tekst lub zdjęcie/grafikę Użytkownik oświadcza, iż:
1.2.1. Jest jego autorem, posiada zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby publikować wypowiedzi osób zawartych w tekście w ramach Miasto-info.pl, co nie spowoduje naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich.
1.2.2. Wyraża zgodę na przeredagowanie materiału przez Administratora, modyfikację tytułu, wybór zdjęcia, dodanie innych zdjęć.
1.2.3. Jeśli dodany przez Użytkownika tekst opiera się lub powołuje na inne publikacje lub czerpie z nich inspirację, Użytkownik jest zobowiązany podać dokładne źródła, z których korzystał pisząc artykuł.

§3 – Forum luboni.pl

1. Redakcja serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania lub modyfikowania komentarzy. Decyzję o usunięciu całości lub fragmentu wpisu podejmuje Moderator i jest to decyzja nieodwołalna.
2. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników dyskusji przekazów reklamowych, linków do stron zewnętrznych oraz treści skopiowanych z innych mediów.
3. Redakcja zastrzega sobie prawo do blokowania użytkowników, którzy nagminnie łamią regulamin.
4. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników dyskusji treści sprzecznych z prawem.
5. Serwis nie odpowiada za treść wypowiedzi zamieszczanych przez Użytkowników. Za treść każdej wypowiedzi odpowiada jej autor.
6. Wypowiedź nie może naruszać dóbr osobistych innych osób, czy to członków Redakcji, czy to innego użytkownika, osoby publicznej.
7. Wypowiedź nie może także naruszać w żaden sposób prawa.
8. Usuwane będą wypowiedzi zawierające treść lub linki do stron o tematyce pornograficznej, reklamowej.
9. W przypadku umieszczenia wypowiedzi naruszających czyjeś dobra, na wniosek poszkodowanej osoby za okazaniem nakazu wydanego przez odpowiednie organa (policja, prokuratura, sąd), mogą zostać wydane wszelkie dane dotyczące użytkownika i połączenia, z którego korzystał dodając taką wypowiedź.
10. Usuwane będą posty reklamujące serwisy lub wydawnictwa konkurencyjne względem  portalu luboni.pl

§4 Katalog Firm

1. Definicje ważniejszych pojęć:
1.1. Firma – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do ewidencji działalności gospodarczej i zarejestrowana w dziale Katalog Firm pod subdomeną nazwafirmy.luboni.pl, będącym częścią składową Portalu luboni.pl
2. Użytkownik dodający firmę zwany dalej jako Firma zgadzają się na obustronną współpracę w niżej opisanych warunkach.
3. Dodać można wpis w dwóch standardach:
3.1. Wizytówka zwykła
Wpis może:
– znajdować się w 1 kategorii
– Wpis może zawierać miniaturkę loga firmy
* Wpis może zawierać skrócony opis wyświetlany w spisie firm o ograniczonej liczbie znaków
* Wpis może zawierać opis wyświetlany w prezentacji firmy o ograniczonej liczbie znaków
* Wpis może zawierać słowa kluczowe, tzw. tagi
* Link do strony
3.2. Wizytówka Premium
Wpis może:
* znajdować się w 2 kategoriach
* zawierać miniaturkę loga firmy
* zawierać skrócony opis wyświetlany w spisie firm
* zawierać opis wyświetlany w prezentacji firmy
* link do strony
* reklama na stronie głównej Portalu Miasto-info.pl sekcja “Promowane Firmy”
* działy produktów i usług
* galerię zdjęć
* wyróżnienie wraz z wyższą pozycją, niż przewidziana dla darmowych wpisów
5. Dodając Wpis do Portalu Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za wprowadzone przez siebie Treści. Wszystkie podane informacje powinny być prawdziwe i kompletne.
6. Dodanie wpisu do Katalogu Firm odbywa się za pomocą formularza rejestracyjnego. Wypełnienie formularza oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
7. Wpis powinien być wypełniony starannie, bez nadużywania WIELKICH LITER i zawierać informacje zgodne z prawdą. Dane adresowe firmy muszą być kompletne i prawidłowe.
8. Niedozwolone jest prowadzenie korespondencji seryjnej za pomocą poczty wewnętrznej lub Portalu, albo danych z niego pozyskanych.
9. Luboni.pl nie ponosi odpowiedzialności za cenę, rodzaj, jakość, bezpieczeństwo oraz wartość usług lub towaru oferowanego przez Firmę promującą się w Katalogu Firm w konsekwencji skorzystania z jej oferty. Sytuacja, o której mowa w poprzednim zdaniu dotyczy także odmowy dostarczenia Użytkownikowi towaru przez Firmę oraz odmowy wykonania usług.
10. Luboni.pl nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Użytkownikami i Firmami. Wszelkie nieporozumienia powinny być rozwiązywane pomiędzy zainteresowanymi stronami bez angażowania portalu w jakiekolwiek czynności prawne związane ze sporami.
13. Portal zastrzega prawo do korekty dowolnego Wpisu w celu dostosowania do standardów Portalu.
16. Opis strony nie może składać się z samych słów kluczowych.
17. W przypadku, gdy strona www nie spełnia wymagań określonych Regulaminem, Właściciel Portalu może odmówić dołączenia strony www do katalogu. O tym fakcie poinformujemy właściciela zgłaszanej strony www pocztą elektroniczną na adres właściciela podany w zgłoszeniu.

§5 dział ogłoszeń

Postanowienia ogólne
1. Portal luboni.pl – właściciel Maciej Splisgart , ul. Gen Sikorskiego 9/3, 62-030 Luboń.
2. Poniższy regulamin określa zasady korzystania z działu ogłoszeń serwisu luboni.pl.
3. W przypadku kontaktu z w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu należy korzystać z adresu e-mail – kontakt@luboni.pl lub zakładki „kontakt”.
Ogólne warunki korzystania z działu ogłoszeń
1. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść.
2. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem, a ich publikacja nie narusza Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
3. Użytkownik może posiadać w danej chwili nieograniczoną ilość aktywnych ogłoszeń.
Przedmioty zabronione
1. Ogłoszenia muszą zostać przyporządkowane do odpowiedniej kategorii, zgodnie z zawartą w nich treścią.
2. Użytkownik nie może zamieścić ogłoszeń w których treść:
* nie odpowiada wybranej kategorii;
* jest niezgodna z normami prawno-etycznymi oraz zasadami współżycia społecznego, obowiązującymi w Polsce;
* nakłania odbiorcę do użytkowania/kupowania/obrotu przedmiotami/usługami prawnie zakazanymi;
* narusza zasady estetyki i dobrego smaku (dotyczy także nazw używanych w adresach e-mail, www oraz zdjęć i filmów załączanych do ogłoszeń);
* reklamuje serwisy konkurencyjne, strony pośredniczące w sprzedaży usług itp.;
* promuje wyłącznie strony internetowe, sklepy internetowe, blogi;

3. W przypadku złamania co najmniej jednego z w/w punktów regulaminu, portal luboni.pl zastrzega sobie możliwość zablokowania konta użytkownika jak i ogłoszeń.
Zawieranie transakcji i odpowiedzialność
1. Zawarcie i realizacja transakcji między Użytkownikami oraz wszelkie płatności z tego tytułu odbywają się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami.
2. Luboni.pl nie bierze odpowiedzialności za treści umieszczane w ogłoszeniach i transakcje pomiędzy użytkownikami.
3. Portal Luboni.pl zastrzega sobie prawo usunięcia/blokowania ogłoszeń bez podania przyczyny.
4. Portal Luboni.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów bądź usług sprzedawanych w ramach ogłoszenia, prawdziwość i rzetelność ich opisu, zdolności Wystawiającego do ich sprzedaży oraz wypłacalności Użytkowników składających oferty kupna. Portal Luboni.pl w miarę możliwości stara się weryfikować dane dotyczące towarów i podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z regulaminem działań.
5. Portal Luboni.pl rekomenduje bezpośredni odbiór rzeczy przez kupujących i dokonywanie płatności dopiero po sprawdzeniu rzeczy, które mają być przedmiotem transakcji.
6. Portal Luboni.pl zastrzega sobie prawo do zawieszenia/zablokowania/usunięcia konta Użytkownika/ogłoszenia, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności: spam, reklama konkurencyjnych serwisów oraz którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla Portalu Luboni.pl.

§6 Reklamacje

1. Należy składać na adres e-mail kontakt@luboni.pl.
2. Rozpatrywane będą w terminie do 14 dni, a odpowiedź przekazywana będzie za pomocą poczty elektronicznej.
3. Reklamacja powinna zawierać adres e-mail Użytkownika, dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją (dokładny opis i powód).

§7 Dane osobowe

1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników są przetwarzane przez administratora: Maciej Splisgart, ul. Gen. Sikorskiego 9/3 , 62-030 Luboń.
2. Użytkownik może za pośrednictwem Serwisu udostępnić swoje dane osobowe innym Użytkownikom. Udostępnienie danych jest dobrowolne i wiąże się z zamieszczaniem Ogłoszeń w Serwisie.
3. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz ich usunięcia, korzystając w tym celu z funkcjonalności w ramach konta stworzonego w Serwisie lub też wysyłając żądanie na adres e-mail kontakt@luboni.pl
§8 Postanowienia końcowe
1. Portal Luboni.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług.
2. Luboni.pl dokłada należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Platformy, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania jej pracy ze względów technicznych lub przyczyn od niej niezależnych. Zarazem nie ponosi żadnej odpowiedzialności za awarie systemu informatycznego i nie zwraca w związku z tym żadnych poniesionych przez Użytkowników kosztów związanych z wadliwym działaniem portalu ogłoszeniowego.
3. Luboni.pl zastrzega sobie prawo do zablokowania konta użytkownika ogłoszeń, w przypadku kilkukrotnego łamania niniejszego regulaminu.

 

Polityka prywatności

 

Mając pełną świadomość zaufania, jakim użytkownicy obdarzają Serwis Luboni, zdając sobie sprawę z odpowiedzialności za ochronę prywatności Użytkowników oraz realizując postanowienia ustawy o ochronie danych osobowych, postanawiamy wprowadzić następującą Politykę Prywatności.

Niniejszy dokument stanowi świadectwo dostrzegania przez Serwis Luboni problemów ochrony prywatności w Internecie. Poniższa Polityka prywatności zawiera zasady zbierania i rozpowszechniania informacji o użytkowniku, obowiązujące w Serwisie Luboni.

Serwis ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług Serwisu na najwyższym poziomie. Dane Użytkowników nie są udostępniane w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej takie działanie. Przekazanie ww. informacji następuje wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań.

Serwis zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

Serwis Luboni deklaruje:

  • zamiar podejmowania wszystkich działań niezbędnych dla ochrony praw i usprawiedliwionych interesów jednostki     związanych z bezpieczeństwem danych osobowych;
  • zamiar sałego podnoszenia świadomości oraz kwalifikacji pracowników administratora danych, którzy przetwarzają dane osobowe, szczególności w zakresie problematyki bezpieczeństwa tych danych;
  • zamiaratraktowania obowiązków osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych jako należących do kategorii podstawowych obowiązków pracowniczych oraz stanowczego egzekwowania ich wykonania przez   zatrudnione osoby;
  • zamiar podejmowania w niezbędnym zakresie współpracy z instytucjami powołanymi do ochrony danych osobowych.

Pragniemy poinformować, iż dane powierzane przez Użytkowników składowane są na najwyższej klasy sprzęcie w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby. Ryzyko utraty jakichkolwiek danych na wypadek awarii wywołanych czynnikami zewnętrznymi ograniczone jest do minimum. Serwis realizując Politykę Prywatności w zakresie ochrony danych osobowych stosuje odpowiednie środki informatyczne, techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności:

  • zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
  • zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
  • przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych,
  • zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Zbiór danych osobowych prowadzony przez Serwis został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i został wpisany do rejestru zbiorów danych osobowych. Administratorem danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Maciej Splisgart . Jednocześnie Serwis wprowadził wewnętrzne regulacje ustanawiające najwyższe normy przewidziane dla ochrony danych osobowych, tj. Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz Politykę bezpieczeństwa.

 

W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w Serwisie,współpracujemy z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się przestępstw.

Wykorzystywanie adresów IP użytkowników służy jedynie diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu Serwisem. Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkowników. Wyjątkowo serwis wykorzystuje pliki „cookies”, które ułatwiają korzystanie z jej zasobów. „Cookies” zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze użytkownika – nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu się z tym komputerem. Zapisywane „cookies” służą wyłącznie w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności dla naszych partnerów treściowych i reklamodawców, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika. Wyłączenie informacji „cookies” w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów serwisu.

Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Użytkownika Portalu jest dobrowolne i może nastąpić w każdym czasie. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje usunięciem konta. Dane osobowe Użytkowników, których konta zostały usunięte są przetwarzane w związku z koniecznością zapewnienia aktywnym Użytkownikom najwyższych standardów bezpieczeństwa w celu nie dopuszczamy, aby sprawcy ew. naruszeń zacierali ślady swojej nielegalnej działalności.

Infomacje kontaktowe Użytkowników są wykorzystywane wyłącznie do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne. Niemniej Serwis zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości. Wśród wiadomości tych wskazać należy: informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu lub zmiany Regulaminu) bądź też treści reklamowe związane z działalnością komercyjną serwisu i jej kontrahentów. Administrator Serwisu będzie się kontaktował z Użytkownikami za pomocą poczty elektornicznej oraz poprzez zamieszczanie informacji w Serwisie.

Użytkownicy serwisu mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z administracją serwisu poprzez pocztę elektroniczną. Użytkownicy, którzy mają pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, praktyk dotyczących ochrony danych osobowych stosowanych w Serwisie, albo pragnął dokonać wglądu do swoich danych osobowych, poprawić je lub usunąć, proszeni są o wysłanie odpowiedniej informacji na adres: kontakt@luboni.pl.

 

To Top
error:
Luboni

Pobierz bezpłatnie
POBIERZ